Antonio Gramsci – tanker for vår tid

Av Hans I. Kleven. Artikkelen er fra 2009.

Antonio Gramscis tanker om hegemoni – mothegemoni gir en tilnærming til kapitalismen i dag hvor arbeiderbevegelsen kan hente grunnlag for å forstå forholdet mellom materiell maktbasis og åndelig hegemoni. Ideologienes betydning har ikke blitt mindre. Tvert om viser nettopp problemene i dagens kapitalistiske økonomi seg også som problemer i det åndelige hegemoni. Den nyliberale ideologi utfordres av «gamle» keynesianske løsninger, mens arbeiderbevegelsen fortsatt famler med sine motsvar. Å etablere et mothegemoni, er følgelig arbeiderbevegelsens utfordring, og her er Gramscis analyser svært nyttige. Continue reading →

Reklamer

Den nordamerikanske borgerkrig – en revolusjon

av Hans I. Kleven. Artikkelen er fra 2011.

I år  kan vi markere jubileet for to viktige revolusjonære begivenheter. Den ene var borgerlig-revolusjonær og endte med seier. Den andre var proletarisk-revolusjonær og endte med nederlag. Jeg tenker på den amerikanske borgerkrigen 1861-1865 og Pariskommunen i 1871. Begge har Karl Marx analysert inngående og gitt oss verdifulle lærdommer fra. Continue reading →

Ei viktig og aktuell bok om “Kapitalen”

av Hans I. Kleven. Bokomtalen er fra 2010.

“Om Kapitalen av Marx “. Av Ben Fine og Alfredo Saad- Filho. Forlaget “Rødt”. Oslo 2009.

De to forfattere er professorer i henholdsvis økonomi og politisk økonomi ved School of Oriental and African studies ved University of London, og har gitt ut flere bøker om økonomiske og politiske emner, ut fra et marxistisk ståsted. Nærværende bok er en utmerket både innføring i og veileder for studium av Marx`hovedverk “Kapitalen”. Continue reading →

Bokomtale: Hva og hvorfor? – refleksjoner omkring bakgrunnen for sammenbruddet i den kommunistiske verdensbevegelse og i Sovjetunionen

av Kjell Underlid

Kjell Underlid omtalte Hans I. Klevens trebindsverk «Hva og hvorfor» over tre separate omtaler i Sosialistisk framtid nr. 2 2007 og nr. 1 og 2 2011. Omtalene er her slått sammen til én artikkel. Red. mrk.

Bind 1: Frå Lenin til Stalin

Denne boka er det første av to bind, og målet med bokverket er å beskrive og analysere grunnane til samanbrotet i den internasjonale kommunistrørsla og i Sovjetunionen i 1989/90. Continue reading →

Himmelstormerne i Paris

av Hans I. Kleven. Artikkelen er fra 2011.

I år  er det 140 år sia de historiske 72 vårdager da den røde fane vaiet over Frankrikes hovedstad. Jeg sikter til Pariskommunen, arbeiderrevolusjonen som oppsto spontant uten et parti som avantgarde. Men som likevel kom til å sette så djupe spor etter seg, slik at den marxistiske arbeiderbevegelse kunne trekke meget nyttige – og nye – lærdommer. Og de ble skriftlig nedfelt i blant annet “Borgerkrigen i Frankrike” av Karl Marx og “Staten og revolusjonen” av Vladimir Lenin. Continue reading →