Om motsigelsen mellom nødvendighet og frihet

av Eystein Kleven, april 2014

Forståelsen av motsigelsen mellom nødvendighet og frihet er svært aktuell i dagens motsigelsesfylte samfunn. I denne motsigelsen utfolder mye av den ideologiske kampen seg. Det lovmessige som ligger i motsigelsen viser til at menneskene ikke står fritt med hensyn til valg. De massive miljøproblemene og virkningene av menneskelig virksomhet på klima, er ikke minst resultat av manglende innsikt i det nødvendige. Det nødvendige i å hindre eskalering av konflikter til storkriger aktualiseres av at kjernefysiske våpen kan utslette alt liv på jorda. Hvorvidt klassemotsigelsene kan opphøre, har sammenheng med hva som er nødvendig og hvilken frihet menneskene har til å skape sin framtid. I motsigelsen møtes naturen og samfunnets kausale forbindelser med menneskets formåls- og viljesbestemte forbindelser; menneskets aktive tilpasning til de kausale forbindelsene. Denne helhet som mennesket inngår i krever for en riktig forståelse at ensidig fokusering på enten det kausale eller det formåls- og viljesbestemte må avvises. Continue reading →

Reklamer

Betraktninger om heftet ’Hjelp til å forstå Kapitalen bok 2’

av Eystein Kleven

 

Oktober forlag har i disse dager utgitt nyoversettelse av annet bind av Kapitalen av Karl Marx. Oversettelsen er gjort av Harald Minken. Dette året er det 200 år siden Marx´ fødsel. En stor tenker som i ettertida har preget utviklingen av sivilisasjonen i sin alminnelighet, og arbeiderbevegelsen i særdeleshet. I tider som nå, hvor arbeiderbevegelsens posisjoner i samfunnet er under sterkt press, er det tid for på ny å finne fram til Marx for å styrke det teoretiske grunnlaget i arbeiderbevegelsen i kampen om det åndelige hegemoniet – tankene til arbeidsfolk – som fender mot storkapital og imperialisme. Continue reading →

#Metoo – ein del av klassekampen

Av Maria Bonita Igland

Hausten 2017 blei verdsveven og verda teke med storm av #Metoo-kampanjen. Denne kampanjen har freista å setje søkeljos på seksuell trakassering mot kvinner. I Noreg har kampanjen kome i fleire variantar. Med ulike emneknaggar som #Ikkjetilforhandling og #Nårmøtevertheva har tusenvis av kvinner frå ulike miljø og bransjar delt historier om seksuell trakassering som sender frysningar ned ryggraden.

Som følgje av #Metoo-kampanjen har spørsmål om skeive maktforhold og samfunnsstrukturar att fått ein plass på den politiske dagsorden. Continue reading →

DEN SEIGLIVA MYTEN OM FRIHANDEL

av Edvard Mogstad

Framleis er den religiøse trua på frihandel dominerande blant norske og vestlege politikarar.

I Stortingsmelding 29 (2014-2015), Globalisering og handel, får vi servert ei kritikklaus lovprising av frihandelen. Det same skjer i Civita-notat nr 2/2015, «Frihandel». Men begge saknar empirisk eller vitskapleg grunnlag for påstandane om frihandelens velsigningar, ved nøye lesing er alt basert på ugrunna utsegner, tru og direkte feil. Continue reading →

Fascismen før og nå

av Erik Dokken

Å studere fascismen i dag er ikke lengre bare noe man bør gjøre av historisk nysgjerrighet, dessverre er fascismen for fullt tilbake på banen som en reell trussel. Høyreekstreme holdninger er i fremgang over hele Europa og i viser seg i økende grad gjennom dannelsen og veksten av partier og organisasjoner som enten er direkte fascistiske, eller som oftere tar formelt avstand fra fascismen, men likevel bærer med seg sentrale fascistiske trekk.

Continue reading →