ARBEIDSINNVANDRING UNDER EØS-AVTALENS «FRIE FLYT»

Av Per Medby
Norge er gjennom EØS-avtalen del av EUs felles arbeidsmarked med fri flyt av arbeidskraft. Et felles arbeidsmarked der gjennomsnittlige lønnskostnader varierer fra 40 til 320 kroner per time og der arbeidsledigheten varierer fra nær null til 25 prosent av arbeidsstyrken.i

Continue reading →

Reklamer

Den antimonopolistiske strategien og vegene til sosialismen

 

220px-kleven_hans_i

av Hans I. Kleven

Hvordan man skal gå fram for å bygge sosialismen i et rikt vestlig land har gitt sosialister mye hodebry siden andre verdenskrig. I denne teksten presenterer den norske marxisten, Hans I. Kleven, et forsøk på å stake ut en slik strategi.

Continue reading →

Om persondyrkelsen og dens konsekvenser (utdrag)

Fra Nikita Khrustsjovs «hemmelige tale» til den 20. partikongressen i SUKP

25. februar 1956 holdt Nikita Khrustsjov en tale for de sovjetiske delegatene til kommunistpartiets 20. kongress der han tok et kraftig oppgjør med Stalins massedrap. I talen viser Khrusjtov hvordan massehenrettelsene og persondyrkelsen var i strid med marxismen-leninismens grunnlag. Talen blei ikke offentliggjort før i 1980-årene men lest på offentlige partimøter og sendt til søsterpartier i andre land. Den innleda den kommunistiske verdensbevegelsens oppgjør med stalinismen.

(Bildet viser dødsårsakene til medlemmene av sentralkomiteen i bolsjevikpartiet i revolusjonsåret 1917. Flertallet ble drept av Stalin under den store terroren.)

Continue reading →