Sosialisme og innovasjon

Av David M. Kotz (Forskingsassistent Wu Jing), 2002

 

1. Introduksjon

Ulike nye modellar for sosialistisk økonomi er sette fram i løpet av dei siste 15 åra. Dei søker å kombinere tre prinsipp: økonomisk planlegging framfor marknadsstyrt økonomisk verksemd, demokratiske politiske og økonomiske institusjonar, og ei framdriven vid deltaking i avgjerdsprosessar. Slike modellar av det vi kan kalle demokratisk planlagt deltakar-sosialisme (DPDS/DPPS = Democratic planned participatory socialism) er blitt utvikla av Devine (1988), Albert og Hahnel (1991) og Cockshott and Cottrell (1993).

Continue reading →

Reklamer

Sosialismens og kommunismens uløste problem

av Regi Theodor Enerstvedt, 2013

 

Engels sa en gang at de menneskene som i framtiden skal bygge det nye sosialistiske og kommunistiske samfunnet ville gi blaffen i hvordan vi mente de skulle gjøre det. De ville finne sin egen vei. Å holde det i minnet, er viktig. Når vi overskrider kapitalismen, trenger vi ikke vite bestemt hva som blir et nytt trinn i utviklingen. På den annen side har vi ofte – og bør vel også ha – noen ideer om hva vi vil sette istedenfor. Det siste kan også være nyttig for dem som kommer etter oss, gi dem et bedre grunnlag. F. eks. bør vi lære både av de positive og negative erfaringene fra alle land som har prøvd å bryte med kapitalismen (Sovjetunionen, Kina, DDR, Cuba, Venezuela m.fl.). Denne arven må føres videre til de neste generasjonene. Likevel tror jeg det er begrenset hva vi kan lære fra disse landene. Den kapitalistiske utviklingen har både skapt problemer og muligheter disse landene ikke hadde. Continue reading →

Den antimonopolistiske strategien og vegene til sosialismen

 

220px-kleven_hans_i

av Hans I. Kleven

Hvordan man skal gå fram for å bygge sosialismen i et rikt vestlig land har gitt sosialister mye hodebry siden andre verdenskrig. I denne teksten presenterer den norske marxisten, Hans I. Kleven, et forsøk på å stake ut en slik strategi.

Continue reading →