Penga eller livet!

av Knut Kjeldstadli. Artikkelen er fra 2011.

Hvis vi vil sikre et miljø som gir menneskeheten levelige vilkår, møter vi fire trusler: Biosfæren varmes opp, ressurser som ikke lar seg fornye, brukes opp, jord, luft og vann forurenses og mangfoldet av arter reduseres. Alle truslene springer ut av konflikten mellom et livsmiljø som er begrenset, og en vekst som truer med å fylle og sprenge dette miljøet. Jeg mener den systematiske tvangen til vekst springer ut av den innerste kjernen av dagens dominerende økonomiske system. De vanligste forslagene til løsning som vanligvis settes fram i debatten – teknologi, kvoter, avgifter og endring i privatforbruk – duger ikke. De endrer ikke på noen måte systemtvangen til akkumulasjon og økonomisk vekst. Det trengs et brudd med den kapitalistiske markedsøkonomien.
Continue reading →

Reklamer

Kampen mot sjødeponi

av Tina Andersen Vågenes, Natur og Ungdom

Foto: Anton Hauan / Natur og Ungdom / Flickr

Kampen mot dumping av gruveavfall i norske fjorder har pågått i årevis, og har blusset opp de siste årene. Gruveselskapers planer om å dumpe slam på bunnen av norske fjorder har vekket stor motstand fra folk.

Continue reading →