Intervju med en syrisk flyktning

Reta Jameel Khairbek kom til Norge som flyktning i 2015. Hun kommer fra Lattakia-provinsen i Nordvest-Syria, og tilhører den myteomspunne alawitt-minoriteten. I Syria kom hun i opposisjon til regimet, men risikerte også å bli drept av islamistiske opprørere. Sosialistisk Framtid møter henne til et intervju i Trondheim om hennes tanker og erfaringer fra et land som fortsatt herjes av en av vår tids mest grusomme kriger. Continue reading →

Reklamer

Lærdomar frå Libya: Korleis ein ikkje skal intervenere

Alan Kuperman

«Opprøret i Libya i 2011 var aldri fredeleg, men var væpna og valdeleg frå starten av. Muammar al-Gaddafi angreip ikkje sivile og tydde ikkje til omsynslaus maktbruk. Handlingane til NATO forlenga konflikten til det seksdoble og førte til minst ei sjudobling av tapstala, samtidig som dei forverra menneskerettsbrota, den humanitære lidinga, islamsk radikalisme og våpenspreiing i Libya og nabolanda. Om Libya var ein eksemplarisk intervensjon var den eit eksempel på fiasko,»  – skriv Harvard-forskaren Alan Kuparman.

Continue reading →