Intervju med ukrainske kommunister

av Aslak Storaker

Dette intervjuet ble gjort under Verdensungdomsfestivalen i Sotsji, Russland oktober 2017. Intervjuet er forkortet. Oversatt av Sergej Sigurjonsson og Knut Erik Aagaard.

Storaker: Kamerater, kan dere begynne med å fortelle deres navn og posisjoner i det ukrainske kommunistpartiet?

Chubakha: Jeg heter Denis Chubakha og jeg er leder av det kommunistiske ungdomsforbundet i Donetsk-distriktet.

Melnyk:Mitt navn er Dmitrij Melnyk og jeg er førstesekretær for ungkommunistenes distriktskomité i Khmelnitskij-distriktet. Jeg har også et partiverv som sekretær for det ukrainske kommunistiskpartiets distriktskomité i Khmelnitskij

Storaker: Kan dere kort fortelle hvordan situasjonen er i Ukraina i dag generelt, og spesifikt om situasjonen for deres parti?

Melnyk: Vår situasjon er i det hele tatt vanskelig nå, både politisk og økonomisk. Etter statskuppet kom det et klart fascistisk regime til makten, som styrker sin stilling fra dag til dag. Continue reading →

Reklamer

Verdensungdomssangen

Ungdom fra hele verden, vi vil leve med drømmen om fred. Folkene kjemper for lykke, i den kampen skal vi være med. Sammen med millioner, folk av alle nasjoner, kommer vi unge, sangen skal runge: Kjemp for din framtid venn!

Verdens ungdom fylker seg for varig fred, går med sang fram mot dag! I den kamp skal Norges ungdom være med, enn en gang slår vi lag! Ungdom. Hold stand! Kom stem i vår sang fra land til land. Verdens ungdom fylker seg for varig fred! Kom slå lag, vi går med! Continue reading →

Skisse til en sikkerhetspolitisk motstrategi

av Eystein Kleven. Artikkelen er fra 2015.

I denne framstillingen legges det til grunn at Norges gjeldende sikkerhetspolitiske strategi innebærer en tendens til oppgivelse av norsk uavhengighet og suverenitet særlig på det militære området utover hva som er objektivt nødvendig. Og at Norge ukritisk binder seg til USAs imperialistiske og hegemonistiske geopolitikk, og militaristiske valg av løsninger for å oppnå sine globale ambisjoner.

Continue reading →

Imperialismens språk og kampen om det ideologiske hegemoniet

av Regi Theodor Enerstvedt. Artikkelen er fra 2015.

1. Hvilke historiske endringer har det ideologisk hegemoniske språket og det kjempende språket gjennomgått? Dvs. hva karakteriserer disse språkene i dag i forhold til f.eks. for 50-60 år siden?

De historiske endringene har to vesentlige sider. Den ene de innholdsmessige endringene i språket, de andre formene.

Continue reading →

SABOTØRER I VEST Sabotasjeorganisasjonen på Vestlandet 1940-45

av Stein Bjørlo. Bokomtalen er fra 2016.

I Bergen ble det 15. oktober 2015 lansert to bøker om den norske motstandsbevegelsens sabotasjevirksomhet på Vestlandet under Den andre verdenskrig: Sabotører i vest av Lars Borgersrud/Inge Bjørnar Eriksen (B/E) og SABORG – «også vi, når det blir krevet» av Ole-Jacob Abraham/Terje Olsen.

Continue reading →

Intervju med Reier Møll Schoder om situasjonen i Jemen

av Ivar Espås Vangen

Reier Møll Schoder har en master i religionsvitenskap fra Universitetet i Bergen og en bachelor i midtøstenkunnskap fra samme sted. Han har bodd i Saudi-Arabia og Egypt og reist mye rundt i Gulfregionen. Han driver bloggen Den arabiske halvøy, http://www.denarabiskehalvoy.com.

Continue reading →

Ingenting er mer verdt enn frihet og uavhengighet !

av Per-Gunnar Skotåm

 

Jeg velger å starte denne artikkelen om hva slags forsvar Norge trenger med et sitat fra Ho Chi Mihn, lederen for Vietnams frigjøringskamp først mot franskmennene og deretter mot USA fram til han døde i 1969. Sitatet er en stadfestelse, en oppfordring og et premiss for enhver forsvarsdebatt særlig i et land som Norge.

Continue reading →