Den nordamerikanske borgerkrig – en revolusjon

av Hans I. Kleven. Artikkelen er fra 2011.

I år  kan vi markere jubileet for to viktige revolusjonære begivenheter. Den ene var borgerlig-revolusjonær og endte med seier. Den andre var proletarisk-revolusjonær og endte med nederlag. Jeg tenker på den amerikanske borgerkrigen 1861-1865 og Pariskommunen i 1871. Begge har Karl Marx analysert inngående og gitt oss verdifulle lærdommer fra. Fortsett lesing →

Reklamer

Bokomtale: Hva og hvorfor? – refleksjoner omkring bakgrunnen for sammenbruddet i den kommunistiske verdensbevegelse og i Sovjetunionen

av Kjell Underlid

Kjell Underlid omtalte Hans I. Klevens trebindsverk «Hva og hvorfor» over tre separate omtaler i Sosialistisk framtid nr. 2 2007 og nr. 1 og 2 2011. Omtalene er her slått sammen til én artikkel. Red. mrk.

Bind 1: Frå Lenin til Stalin

Denne boka er det første av to bind, og målet med bokverket er å beskrive og analysere grunnane til samanbrotet i den internasjonale kommunistrørsla og i Sovjetunionen i 1989/90. Fortsett lesing →

Himmelstormerne i Paris

av Hans I. Kleven. Artikkelen er fra 2011.

I år  er det 140 år sia de historiske 72 vårdager da den røde fane vaiet over Frankrikes hovedstad. Jeg sikter til Pariskommunen, arbeiderrevolusjonen som oppsto spontant uten et parti som avantgarde. Men som likevel kom til å sette så djupe spor etter seg, slik at den marxistiske arbeiderbevegelse kunne trekke meget nyttige – og nye – lærdommer. Og de ble skriftlig nedfelt i blant annet “Borgerkrigen i Frankrike” av Karl Marx og “Staten og revolusjonen” av Vladimir Lenin. Fortsett lesing →

Bakgrunnen for politisk islam og islamisme

av Jonas Svendsen. Artikkelen er fra 2013

En utbredt påstand om islam er at i islam har man ikke et skille mellom religion og politikk. Denne påstanden hviler på en videre idé om at religion og politikk ikke hører sammen. Mens dette er en idé som henspiller på sekulære verdier jeg ikke vil motsi meg, må det legges til at religion har påvirket politikk til alle tider, og politikken har påvirket religionen. Når man vil forstå religion på tvers av kulturell eller historisk avstand bør man derfor ikke stoppe opp ved det normative utsagnet om religion og politikk, men heller stille spørsmålet om hvordan det har påvirket og vært med på å utforme hverandre. Fortsett lesing →

Fascismen før og nå

av Erik Dokken

Å studere fascismen i dag er ikke lengre bare noe man bør gjøre av historisk nysgjerrighet, dessverre er fascismen for fullt tilbake på banen som en reell trussel. Høyreekstreme holdninger er i fremgang over hele Europa og i viser seg i økende grad gjennom dannelsen og veksten av partier og organisasjoner som enten er direkte fascistiske, eller som oftere tar formelt avstand fra fascismen, men likevel bærer med seg sentrale fascistiske trekk.

Fortsett lesing →

SABOTØRER I VEST Sabotasjeorganisasjonen på Vestlandet 1940-45

av Stein Bjørlo. Bokomtalen er fra 2016.

I Bergen ble det 15. oktober 2015 lansert to bøker om den norske motstandsbevegelsens sabotasjevirksomhet på Vestlandet under Den andre verdenskrig: Sabotører i vest av Lars Borgersrud/Inge Bjørnar Eriksen (B/E) og SABORG – «også vi, når det blir krevet» av Ole-Jacob Abraham/Terje Olsen.

Fortsett lesing →