Himmelstormerne i Paris

av Hans I. Kleven, 2011

I år [2011 red.mrk.]  er det 140 år sia de historiske 72 vårdager da den røde fane vaiet over Frankrikes hovedstad. Jeg sikter til Pariskommunen, arbeiderrevolusjonen som oppsto spontant uten et parti som avantgarde. Men som likevel kom til å sette så djupe spor etter seg, slik at den marxistiske arbeiderbevegelse kunne trekke meget nyttige – og nye – lærdommer. Og de ble skriftlig nedfelt i blant annet “Borgerkrigen i Frankrike” av Karl Marx og “Staten og revolusjonen” av Vladimir Lenin. Continue reading →

Reklamer

Bakgrunnen for politisk islam og islamisme

av Jonas Svendsen, 2013

En utbredt påstand om islam er at i islam har man ikke et skille mellom religion og politikk. Denne påstanden hviler på en videre idé om at religion og politikk ikke hører sammen. Mens dette er en idé som henspiller på sekulære verdier jeg ikke vil motsi meg, må det legges til at religion har påvirket politikk til alle tider, og politikken har påvirket religionen. Når man vil forstå religion på tvers av kulturell eller historisk avstand bør man derfor ikke stoppe opp ved det normative utsagnet om religion og politikk, men heller stille spørsmålet om hvordan det har påvirket og vært med på å utforme hverandre. Continue reading →

Fascismen før og nå

av Erik Dokken

Å studere fascismen i dag er ikke lengre bare noe man bør gjøre av historisk nysgjerrighet, dessverre er fascismen for fullt tilbake på banen som en reell trussel. Høyreekstreme holdninger er i fremgang over hele Europa og i viser seg i økende grad gjennom dannelsen og veksten av partier og organisasjoner som enten er direkte fascistiske, eller som oftere tar formelt avstand fra fascismen, men likevel bærer med seg sentrale fascistiske trekk.

Continue reading →

SABOTØRER I VEST Sabotasjeorganisasjonen på Vestlandet 1940-45

av Stein Bjørlo

I Bergen ble det 15. oktober 2015 lansert to bøker om den norske motstandsbevegelsens sabotasjevirksomhet på Vestlandet under Den andre verdenskrig: Sabotører i vest av Lars Borgersrud/Inge Bjørnar Eriksen (B/E) og SABORG – «også vi, når det blir krevet» av Ole-Jacob Abraham/Terje Olsen.

Continue reading →

Den russiske revolusjonen (utdrag)

av Rosa Luxemburg, 1918

Fundamental tyding av den russiske revolusjonen

Den russiske revolusjonen er den viktigaste hendinga som følgje av den fyrste verdskrigen. Utbrotet, radikalismen, dei vedvarande konsekvensane står for den klaraste fordømminga av sosialdemokratane sine løgner for å dekkje over tyskarane sine imperialistiske erobringar.

Continue reading →

Nasjonalstater, nasjonal identitet og nasjonalismer i europeisk utvikling

Av Arne Kommisrud, statsviter, dr.polit.

Fra slutten av 1700-tallet oppsto en modell for en ny politisk organisering i Europa: nasjonen av likeberettigede statsborgere. Nasjonen ble fra nå av den fremste verdi som den politiske lojalitet kom til å orientere seg etter. For å gjennomsette dette prinsippet oppsto nasjonale bevegelser og organisasjoner. Dette er begynnelsen til den spesifikt moderne nasjonalismen(i).

Continue reading →