Skisse til en sikkerhetspolitisk motstrategi

av Eystein Kleven. Artikkelen er fra 2015.

I denne framstillingen legges det til grunn at Norges gjeldende sikkerhetspolitiske strategi innebærer en tendens til oppgivelse av norsk uavhengighet og suverenitet særlig på det militære området utover hva som er objektivt nødvendig. Og at Norge ukritisk binder seg til USAs imperialistiske og hegemonistiske geopolitikk, og militaristiske valg av løsninger for å oppnå sine globale ambisjoner.

Fortsett lesing →

Ingenting er mer verdt enn frihet og uavhengighet !

av Per-Gunnar Skotåm

 

Jeg velger å starte denne artikkelen om hva slags forsvar Norge trenger med et sitat fra Ho Chi Mihn, lederen for Vietnams frigjøringskamp først mot franskmennene og deretter mot USA fram til han døde i 1969. Sitatet er en stadfestelse, en oppfordring og et premiss for enhver forsvarsdebatt særlig i et land som Norge.

Fortsett lesing →