OM KRAFTA SOM BYGDE NORGE OG TILSUTNINGSVEDTAKET SOM STILLER DEN I FARE

av Tiril Vold Hansen

Gjennom det som best kan beskrives som en aldri så liten revolusjon har vannkrafta bygd landet, og det er denne krafta som hele tiden har vært industriens viktigste konkurransefortrinn. På tross av massiv motstand har likevel regjeringa nå fått med seg stortinget på en tilslutning til EUs energibyrå, ACER. Bak de fire bokstavene skjuler det seg en agenda om å sikre fri flyt av energi i Europa-markedet. For å forstå hvorfor dette betyr økt usikkerhet for norsk industri må vi se til begynnelsen: hvorfor ble krafta så viktig for norsk industri, og på hvilke måter stiller ACER spørsmålstegn ved denne? Continue reading →

Reklamer

DEN SEIGLIVA MYTEN OM FRIHANDEL

av Edvard Mogstad

Framleis er den religiøse trua på frihandel dominerande blant norske og vestlege politikarar.

I Stortingsmelding 29 (2014-2015), Globalisering og handel, får vi servert ei kritikklaus lovprising av frihandelen. Det same skjer i Civita-notat nr 2/2015, «Frihandel». Men begge saknar empirisk eller vitskapleg grunnlag for påstandane om frihandelens velsigningar, ved nøye lesing er alt basert på ugrunna utsegner, tru og direkte feil. Continue reading →

Grønt skifte ? Ikke med EØS-avtalen

av Arne Byrkjeflot

Norge har vært gjennom tre perioder der statens rolle har vært avgjørende for industrialiseringa. Fra 1905 da den kraftkrevende industrien ble bygd opp og Stortinget grep inn med konsesjonslover. Kapitalen skulle få krafta til låns, men etter 60 år falt vannkrafta vederlagsfritt tilbake til staten. I tillegg måtte industrien bygge opp de første velferdskommuner i landet vårt.

Continue reading →

Brexit gir nye muligheter for de nordiske landene

I 1972 stemte Norge og Danmark om EF-medlemskap. Ja-siden lovet økonomiske fordeler og truet med at et nei ville føre til arbeidsledighet, dyrere husleier og devaluering. Norge takket nei, Danmark ja. I 1994 stemte Norge, Sverige og Finland om EU-medlemskap. I en og samme pakke ble man tilbudt økonomisk vekst, fred, politisk stabilitet, en levende politisk debatt og strengt vern av demokratiet.

Continue reading →