Vi kan ta fridomsomgrepet attende. Korleis?

Av Axel Fjeld

Plagsomt mykje har vorte skrive om fridom i tida etter at norsk høgreside vann stortingsvalet i 2013. Mange på venstresida har funne seg i ei tungrodd farvatn og har proklamert at vi må ta fridomsbegrepet attende frå høgresida. Continue reading →

Reklamer