Om persondyrkelsen og dens konsekvenser (utdrag)

Fra Nikita Khrustsjovs «hemmelige tale» til den 20. partikongressen i SUKP

25. februar 1956 holdt Nikita Khrustsjov en tale for de sovjetiske delegatene til kommunistpartiets 20. kongress der han tok et kraftig oppgjør med Stalins massedrap. I talen viser Khrusjtov hvordan massehenrettelsene og persondyrkelsen var i strid med marxismen-leninismens grunnlag. Talen blei ikke offentliggjort før i 1980-årene men lest på offentlige partimøter og sendt til søsterpartier i andre land. Den innleda den kommunistiske verdensbevegelsens oppgjør med stalinismen.

(Bildet viser dødsårsakene til medlemmene av sentralkomiteen i bolsjevikpartiet i revolusjonsåret 1917. Flertallet ble drept av Stalin under den store terroren.)

Continue reading →

Reklamer

Nikita Khrusjtsjovs kamp mot stalinismen

av Aslak Storaker

Nikita Khrustsjovs oppgjør med Stalin gjorde slutt på politisk terror og avskaffet GULAG-arbeidsleirene. Tiltakene for å demokratisere det sovjetiske systemet møtte hard motstand fra stalinister både i og utenfor Sovjetunionen.

Continue reading →