Kina mellom sosialisme, statskapitalisme og nyliberalisme

Av Kristen Nordhaug

Kina er verdens største eksportland, og en magnet for flernasjonale selskaper. Men hvordan skal vi forstå Kinas økonomiske struktur? Er den kapitalistisk, nyliberal eller noe annet?[1]

Continue reading →

Reklamer