Sosialisme i vår tid

 av Knut Kjeldstadli

Foto Monam Pixabay

For å være effektiv sosialdemokrat i dag må man være sosialist.
Continue reading →

Reklamer